Inscripció Jornada sobre Dinamització econòmica i territorial de ciutats no metropolitanes

Error

L'enquesta ha caducat i ja no està disponible.

Contacta amb Àngels Fusté (comunicaciointerna@umanresa.cat) si desitges més ajuda.