Cours disponibles

Curs Formació Moodle


Aula "tipus" per a la configuració d'una assignatura i/o acció formativa

Introducció a la utilització del moodle per a docent del Servei d'Idiomes


En aquesta matèria s’estudien els procediments necessaris per a identificar i realitzar el tractament fisioterapèutic més apropiat en les alteracions de l’aparell locomotor, així com la seva prevenció. Es pretén que l’alumne conegui i entengui els procediments necessaris per a la promoció de la salut a través del moviment, i altres estímuls externs, així com la utilització de guies de bona pràctica clínica en les alteracions de l’aparell locomotor.

 S’estudia el moviment humà i el seu control per part del sistema nerviós central i perifèric. L’alumne serà capaç de conèixer els conceptes teòrics de l’aplicació de diferents tècniques pròpies de la fisioteràpia, necessaris per l’assignatura FISME II.