Aula "tipus" per a la configuració d'una assignatura i/o acció formativa