Activitat 1: Cada alumna haurà de fer una valoración rápida d’un nen aplicant el triangle de valoración pediátrica i penjar-ho a l’aula virtual en una tasca. 

Activitat 2:Treball en grup i exposició de les diferents famílies de fàrmacs en grup i exposició de les diferents famílies de fàrmacs en funció de casos clínics.