Importància de la salut pública en la podologia. Concreció i interrelació amb la vessant més preventiva del dia a dia de l’exercici podològic.